Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Prachtige opdracht voor advies, begeleiding en toezicht op de werkzaamheden

Vrijdag 18 januari heeft Lambers Advies een prachtige opdracht verkregen van het jonge bedrijf Bagger-Tech uit Veenwouden. Het bedrijf is gespecialiseerd in waterwerken. Een nieuwe uitbreiding van bestaande werkzaamheden is het aankopen en exploreren van jachthavens.

Een aankoop in Noord-Burgum vereist een flinke herinrichting en opwaardering. Ook dient de haven uitgebaggerd te worden.

Bagger-Tech heeft Lambers Advies gevraagd om het explosievenonderzoek in de voorbereidingen, de aanbesteding en de uitvoering voor hen te verzorgen. Bert Lambers is echt heel blij met deze mooie opdracht. Fijn dat ik Bagger-Tech kan adviseren en ontzorgen en dat het bedrijf zich daardoor kan richten op hun eigen werkzaamheden.

Ik hoop op een plezierige en constructieve samenwerking en op een duurzame relatie!

Explosievenonderzoek: voorbereidingen en aanbesteding