Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Advies en begeleiding explosievenonderzoek i.v.m. uitbreiding Foodpark Meierijstad

Advies voor explosievenonderzoek in de gemeente

De Gemeente Meierijstad heeft Lambers Advies opdracht verstrekt voor advies, beoordelen van rapporten, opstellen van een Plan van Aanpak en het begeleiden van werkzaamheden voor een explosievenonderzoek.

Aanleiding

De gemeente wenst een vervolgfase voor Foodpark in uitvoering te nemen. Foodpark zal binnen de regio Noordoost-Brabant uitgroeien tot een toplocatie waar ‘food en feed’ zich concentreren. Dit plangebied is een verdachte locatie in het kader van het voorkomen van NGCE. Er dient derhalve explosievenonderzoek uitgevoerd te worden.

Waarmee is de Gemeente Meierijstad het beste geholpen

De uitbreiding van Foodpark is fors te noemen en zodoende is er ook een flink explosievenonderzoek noodzakelijk. Met de juiste en vooral objectieve aanpak is forse kostenreductie te behalen vooraf! Soms is specialistische kennis gewenst om zaken te kunnen beoordelen. De gemeente heeft zelf ook veel kennis van zaken in huis!

De aanpak

De gemeente wil graag vooraf geadviseerd worden hoe het onderzoek het meest efficiënt uitgevoerd kan worden en waar hele gerichte advisering noodzakelijk is. Ook kan Lambers Advies de gemeente bijstaan in gesprekken met het onderzoeksbureau wat het explosievenonderzoek zal uitvoeren.

De specifieke onderdelen

  • De oppervlakte detectie. Terrein goed detectiegereed maken vooraf;
  • De analyse van de data. Hier is kostenreductie te behalen. Handmatige analyse is een vereiste. Indien gewenst kan Lambers Advies de ruwe data opnieuw en objectief laten analyseren. Heel belangrijk onderdeel;
  • Benaderen verdachte objecten. Welke objecten dienen benaderd te worden en welke vooral niet. Wil de opdrachtgever een foto ontvangen van elk benaderd object? Hoe om te gaan met het verstoorde gebied. Moet alles laagsgewijs gecontroleerd ontgraven worden?
    Of zijn er alternatieven;
  • Het veldwerk. Lambers Advies kan toezicht houden op de werkzaamheden.