Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Lambers Advies voorziet gemeente Rhenen van advies rondom explosievenonderzoek in natuurgebied

Lambers adviseert gemeente Rhenen over explosievenonderzoek in natuurgebied

Lambers Advies heeft opdracht ontvangen voor de advisering rondom explosievenonderzoek en alles wat daar bij komt kijken, voor een mooi project in de natuurgebieden van de gemeente Rhenen.

De provincie Utrecht en de gemeente Rhenen voeren grondverzet werkzaamheden uit voor natuurinrichting en kaderrichtlijn water maatregelen.

Granaten - advies bij explosievenopsporing