Bergingen waarbij sprake is van vermiste bemanningsleden

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog restanten in de Nederlandse bodem. In ongeveer 400 vliegtuigwrakken zijn waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig.

De Studiegroep Luchtoorlog 1939 – 1945 (SGLO) doet onder andere uitgebreid onderzoek naar deze vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog. Van een groot deel van de vliegtuigwrakken wordt na analyse door de SGLO aangegeven dat een eventuele berging van de vermisten als niet-kansrijk moet worden beschouwd. Recent onderzoek toont aan dat het aantal locaties waar met enige mate van zekerheid stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden kunnen worden aangetroffen beperkt is.

Naar de inzichten van de SGLO is dit aantal circa 30 tot 50, de zogenaamde ‘kansrijke bergingen’. Het kabinet waardeert het initiatief van de Kamerleden Van der Graaf, Van der Molen en Van Haga – indieners van de motie – en de brede steun vanuit de Tweede Kamer. Via het nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog wordt hier uitvoering aan geven. In de eerste plaats om recht te doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. Daarnaast is het een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.Voor het overige blijven bergingen onder de huidige regelgeving, zoals vastgelegd in de circulaire vliegtuigberging (Staatscourant 2016, 54987), vallen.

Gemeenten blijven het bevoegd gezag en dienen de processen in gang te zetten

Gemeenten beschikken vaak niet over voldoende kennis van zaken. Vaak zijn het éénmalige acties en wordt een ambtenaar geconfronteerd met een onbekende materie. Daarnaast is het ook wel een beetje spannend; worden er bommen opgegraven, de media komt er op af. Het is van wezenlijk belang dat daar vroegtijdig ondersteuning wordt verleend. Bij de voorbereidingen, de aanbestedingen, toezicht houden op de uitvoering, het bijwonen van vergaderingen en overleggen en de afronding.

Met name de aanbestedingen zijn van groot belang, want hoe stel je een juiste uitvraag op? Hoe beoordeel je een Plan van Aanpak? Daarbij komen de uitvoeringen waarin vooral de eventuele veranderingen van aanpak van belang zijn.

  • Is een verandering nodig?
  • Wat is het eventuele positieve effect?
  • Zijn er meerkosten en meerwerk?

Dergelijke vragen en veranderingen kunnen het beste ter beoordeling voorgelegd worden aan iemand met een brede kennis van zaken.

Het begeleiden van gemeenten in een dergelijk proces is Bert Lambers op het lijf geschreven!

De belangen van de gemeente en vooral ook van het ministerie van BZK is bij Lambers Advies in goede handen. Ook de kosten van de begeleiding vallen onder de Rijksvergoeding.

Uitvoerende partijen. De binnen de WSCS-OCE A-gecertificeerde bedrijven:

Voor een gedegen borging van de belangen van de opdrachtgever is een krachtige en vooral onafhankelijke adviseur onmisbaar tijdens deze projecten. Aannemers en onderaannemers zoeken altijd de mazen van de wet en de aanbesteding op en proberen zo het aanbestedingsbedrag te verhogen. Er zijn voorbeelden van bergingen, in het verleden, die voor een aanmerkelijk hoger bedrag zijn afgerekend dan waarvoor ze zijn aanbesteed.

Om dit in goede banen te leiden is een krachtig persoon, met steun van de opdrachtgever en veel kennis van zaken in de persoon zelf noodzakelijk.

Contact opnemen