Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Explosievenonderzoek

Lambers Advies is uw partner in het voorbereiden van explosievenonderzoek:

 • Explosievenonderzoek NGCE
  • separaat of als onderdeel van civieltechnische projecten
 • Explosieven en Milieu
 • Explosieven en Archeologie
 • ​Explosieven in de Offshore

Voordat u een dergelijk traject ingaat kan ik mij voorstellen dat u zich graag laat voorlichten welke zaken er allemaal komen kijken bij het uitvoeren van een explosievenonderzoek. Door jarenlange ervaring op het gebied van civieltechnische projecten en opsporingswerkzaamheden heb ik expertise opgebouwd voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten op het gebied van opsporingswerkzaamheden. Hierin kan ik u gericht advies geven hoe om te gaan met mogelijk aanwezige conventionele explosieven.

Explosievenopsporing door specialisten met moderne apparatuur en software
Meersonde gradiometer van Vallon met de nieuwste software en een Trimble R2 GPS systeem van Geometius.

Uitgangspunt: ontzorgen & een beheersbaar resultaat

Het uitgangspunt van mijn advieswerkzaamheden is de opdrachtgever te ontzorgen en bij te dragen aan de zorg voor een beheersbaar resultaat van de uit te voeren werkzaamheden.

 Als opdrachtgever zou u tegen onderstaande vragen aan kunnen lopen:

 • Wanneer moet ik explosievenonderzoek laten uitvoeren en is dat verplicht?
 • Moet ik vooronderzoek laten uitvoeren en zo ja, Welk vooronderzoek?
 • Welke apparatuur zet ik in voor het veldonderzoek? De oppervlakte detectie.
 • Wanneer dient er dieptedetectie uitgevoerd te worden?
 • Uit de rapportage van het detectieonderzoek blijkt dat er verdachte objecten gerapporteerd worden. Wat is het beste vervolg?

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, formuleren we samen een antwoord op de volgende vragen:

 • Is een Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) al uitgevoerd;
 • Is een Projectgebonden Risico Analyse CE aan te bevelen of noodzakelijk;
 • Voldoen eventuele eerder uitgevoerde historisch vooronderzoeken, projectplannen of rapportages aan de vigerende wetgeving (WSCS-OCE);
 • Zijn er alternatieven mogelijk voor het uitvoeren van opsporingsonderzoek;
 • Zijn alle alternatieve uitvoeringsmethoden waarbij geen of minder explosievenonderzoek noodzakelijk is bekeken;
 • Hoe passen de werkzaamheden het beste in de civieltechnische uitvoering;
 • Oppervlakte detectie vooraf, of juist detectie en benaderen in dezelfde werkgang, tijdens de uitvoering van het civieltechnische werk;
 • Het opstellen van besteksposten voor explosievenonderzoek;
 • Communicatie met opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • Communicatie met de betrokken overheden;
 • Toezicht houden tijdens de werkzaamheden.

Hoofdvraag

 • Wat moet ik allemaal doen. Maar vooral: Wat hoef ik juist niet te doen!? 

​Explosievenonderzoek binnen civieltechnische projecten

Lambers Advies is uw partner in het voorbereiden van explosievenonderzoek
Voordat u een dergelijk traject ingaat kan ik mij voorstellen dat u zich graag laat voorlichten welke zaken er allemaal komen kijken bij het uitvoeren van een explosievenonderzoek.
Door jarenlange ervaring op het gebied van civiel technische projecten in combinatie met opsporingswerkzaamheden heb ik expertise opgebouwd om deze verschillende uitvoeringen zo efficiënt mogelijk te combineren.

Aanbestedingen
Veel civieltechnische projecten worden op de markt gebracht met daarin verdisconteerd het explosievenonderzoek. De juiste beschrijving in de besteksposten ontbreekt heel vaak. Dat maakt dat er veel overleg en discussie ontstaat met de aannemer na de aanbesteding. Aannemers zoeken vaak naar de wijzigingen.

De kostenbesparing door juiste advisering

Het in het bestek opnemen van de juiste zaken en vooral de juiste beschrijving van datgene wat u verwacht van de inschrijver, is ontzettend belangrijk. Dit bespaart veel vervelende gesprekken en extra kosten achteraf. Door te investeren in goed advies vooraf, reduceert u snel een veelvoud van deze kosten tijdens de uitvoering. Dergelijke advisering vergt vaak relatief weinig tijdsbesteding. Meestal kan ik u al snel aangeven wat de gewenste aanpak is. Daarna kan ik de besteksposten relatief eenvoudig voor u aanpassen en/of opstellen.

Neem gerust contact op als u vragen heeft over onze diensten of als u op zoek bent naar een expert op het gebied van explosievenonderzoek:

Contact opnemen