Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

De “bommenregeling”

Suppletie-aanvragen gemeentefonds

Voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bestaat binnen Nederland een 70%-subsidiemogelijkheid. Deze bijdrage kan alleen aangevraagd worden door gemeenten en wordt ook uitsluitend uitgekeerd aan gemeenten. Dit gebeurt via het ophogen van het Gemeentefonds.

​De bijdrage is beschikbaar voor iedereen die kosten maakt voor explosievenonderzoek. Dus ook voor derden die werkzaam zijn geweest in uw gemeente. De aanvraag dient ingediend te worden door lokale overheden, middels een raadsbesluit. De kosten van o.a. voorbereidingen, dus ook de advieskosten, vallen onder deze regeling.

Wilt u als gemeente, of als uitvoerende partij, meer weten over de suppletieregeling en hoe de procedure werkt?

Neem gerust contact op voor meer informatie. Ik sta u graag vrijblijvend te woord.