Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Controle explosieven- en archeologisch onderzoek Nijmegen in opdracht van Klok Groep

 

In opdracht van de Klok Groep te Nijmegen, zal Lambers Advies een controle en een second opinion uitvoeren, van een groot, reeds verricht, explosieven- en archeologisch onderzoek, uitgevoerd op een locatie te Nijmegen.

De opdrachtgever heeft teveel vragen over de uitgevoerde onderzoeken. Lambers Advies heeft geadviseerd om een second opinion uit te voeren.

De check op het explosievenonderzoek voert Lambers Advies zelf uit en voor het archeologisch onderzoek werkt Lambers Advies samen met Sweco Nederland B.V.  Locatie: De Bilt.