Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Begeleiding explosievenonderzoek voor realisatie insteekhaven bij Zwolle

Van Silkin Management en Beheer heeft Lambers Advies opdracht ontvangen om het explosievenonderzoek te begeleiden voor de aanleg van een nieuwe insteekhaven aan de IJssel in de uiterwaarden nabij Zwolle. Vanwege grootschalige bombardementen op de spoorbrug over de IJssel bij Zwolle zijn er in het verleden meerdere malen zware explosieven aangetroffen in het gebied rondom de spoorbrug.

De nieuwe insteekhaven zal gerealiseerd worden in dit gebied.  De opdrachtgever wenst een veilige realisatie zonder onnodige kosten. Na gesprekken met Lambers Advies heeft de opdrachtgever het vertrouwen uitgesproken en wenst door Lambers Advies op dit onderdeel volledig ontzorgd te worden. Bert Lambers is erg blij met de opdracht, hij zal de voorbereidingen verzorgen en de verschillende stappen van het onderzoek aanbesteden. Ook de aanvraag voor de suppletie-regeling bij de gemeente Zwolle wordt door Bert verzorgd.

Gezien de voorgeschiedenis is het aannemelijk dat het aantreffen van vliegtuigbommen verwacht mag worden!

Update 1 mei 2019:

Oppervlakte detectie m.b.v. moderne apparatuur van Vallon

Vandaag is de oppervlakte detectie uitgevoerd door Tavela B.V. uit Burgum. Hierbij werd de nieuwste apparatuur van Vallon ingezet.

Voor informatie over Tavela B.V.  kunt u mailen naar: info@tavela.nl