Explosievenonderzoek en vliegtuigbergingen door een onafhankelijke specialist opsporing explosieven

Begeleiden van werkzaamheden explosievenonderzoek Gemeente Maasdriel

Advies voor explosievenonderzoek in de gemeente

De Gemeente Maasdriel heeft Lambers Advies opdracht verstrekt voor advies, aanpak en het begeleiden van werkzaamheden voor een explosievenonderzoek.

Aanleiding

De Teisterbandstraat in Kerkdriel wordt gereconstrueerd en het bestaande riool wordt vervangen door een gescheiden systeem. Dit plangebied is een verdachte locatie in het kader van het voorkomen van NGCE. Er dient derhalve explosievenonderzoek uitgevoerd te worden.

Waarmee is de gemeente geholpen?

Vanwege de onbekendheid met explosievenonderzoek en alles wat er bij komt kijken, heeft de gemeente behoefte om op onderdelen geadviseerd te worden. Daarnaast is een specifieke aanpak vereist vanwege de bebouwde en daarmee zeer verstorende omstandigheden. Soms is specialistische kennis gewenst om zaken te kunnen beoordelen.

De aanpak

De Gemeente Maasdriel wil graag vooraf geadviseerd worden hoe het onderzoek het meest efficiënt uitgevoerd kan worden. Lambers Advies beschikt over kennis om in deze omstandigheden het explosievenonderzoek toch tot een minimum te kunnen beperken. Ook zal Lambers Advies de gemeente bijstaan in gesprekken met de aannemer.